Styret i Sandnes Sjakklubb 2019

Tallak U. Nærland - Leder

Gisle Erstad - Kasserer 

Snorre Skrede - styremedlem
Stein Oftedal - styremedlem

Lars Vognsen Jensen - styremedlem
 

Spillested:

Ganddal bydelshus

Olsokveien 1

4322 SANDNES 

 

Fast spilledag er TIRSDAG fra kl. 19:00

Sandnes Sjakklubb

Org nr: 988 624 853, kontonr: 3260.39.99796, Vipps-nr: 107679, e-post: post@sandnessjakk.no 

Sandnes Sjakklubb

Sandnes Sjakklubb ble stiftet 1. januar 1949. Vi har tilhold i Ganddal bydelshus og har fast spilledag tirsdag. Klubben hadde 98 medlemmer i 2018.

© 2015 Sandnes Sjakklubb